สอนห่อของขวัญ ด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ กล่องของขวัญ, สก็อตเทป, กระดาษห่อของขวัญ, ไม้บรรทัด, กรรไกร วิธีทำ
  1. วัดขนาดกล่องของขวัญ
  2. ตัดกระดาษห่อให้มีขนาดพอดี
  3. จากนั้น วางกล่องของขวัญ แนวทแยง
  4. พับด้านข้างของกระดาษขึ้น
  5. จากนั้น พับเก็บขอบด้าน บน-ล่าง
คลิปสอนห่อของขวัญ