สอนทำอัลบั้มเก็บรูปถ่าย จากถุงกระดาษ

อุปกรณ์ ถุงกระดาษ, กรรไกร, กาว, กระดาษแข็ง, กระดาษสา, ที่เจาะรู วิธีทำ
  1. เตรียมถุงกระดาษที่มีขนาดเท่าๆกัน
  2. พับตรงส่วนก้นถุงขึ้นทับขึ้นมาอีกชั้น พับถุงแบบเดียวกัน 2 ถุง นำมาประกบกัน ยึดติดด้วยกาว
  3. ทำแบบข้อ 2 ประมาณ 10 คู่ หรือ ตกแต่งถุงแต่ละใบให้มีความสวยงาม รูปแบบต่างๆตามชอบ
  4. เลือกกระดาษแข็ง สวยๆ สำหรับทำปกด้านบนและด้านล่าง หากระดาษสาสำหรับคลุมปกด้านบนอีกครั้ง เพื่อความสวยงาม
  5. เจาะรูด้านบนเพื่อร้อยเชือก ยึดติดกระดาษเข้าด้วยกัน
คลิปสอนทำอัลบั้มรูป