ตกแต่งที่คาดผม ด้วยโบว์ ดอกไม้สวยๆ

อุปกรณ์ ที่คาดผม 1 อัน, โบว์สำหรับผูกผม 1 เส้น, กาวยิง, อุปกรณ์สำหรับทำดอกไม้ติด, คีม วิธีทำ
  1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง ตัดให้เรียบร้อย
  2. นำที่คาดผม มาพันดอกโบว์ สีที่ชอบให้ทั่วทั้งอัน ติดด้วยกาวยิง ให้แน่น
  3. นำของที่ต้องการตกแต่งประกอบให้เสร็จ  แล้วนำมาติดตรงโบว์สีเดียวกับที่คาดผม นำไปผูไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของที่คาดผม
คลิปสอนทำที่คาดผม