ไอเดีย ทำที่เก็บ แปรงแต่งหน้า (คลิป)

อุปกรณ์ เม็ดพลาสติกสีขาว, สีฟ้า, แก้ว, โบว์, ถุงซิป วิธีทำ
  1. นำเม็ดพลาสติกสีขาว และสีฟ้าเทใสรวมกัน จากนั้น นำไปเทใส่ในแก้วสีสวยๆ ที่เตรียมไว้
  2. ประดับด้วยโบว์ผูกผม รอบแก้ว ตกแต่งให้สวยงาม
  3. นำแก้วที่ได้ ไปใส่แปรงแต่งหน้า ประดับหน้าโต๊ะเครื่องแป้งสวยๆ
คลิปสอนทำที่เก็บแปรงแต่งหน้า