สอนสานตะกร้า จากทางมะพร้าว

สอนสานตะกร้า จากทางมะพร้าว
อุปกรณ์ ทางมะพร้าว ทั้งก้าน วิธีทำ
  1. สานทางมะพร้าวสลับกันไปมา เริ่มจากโคนมะพร้าว
  2. สลับไปจนถึงเกือบกลางๆ ก้าน
  3. จากนั้น ตัดปลายออก ทำอีกด้านให้เหมือนกัน
  4. เก็บปลายด้านข้าง ด้วยเปียสาม ทำไปเรื่อยๆจนสุดทางมะพร้าว ทำทั้ง 2 ด้าน
ดูรายละเอียดจากคลิปวีดีโอ
สอนสานตะกร้า จากทางมะพร้าว 0
สอนสานตะกร้า จากทางมะพร้าว 1
สอนสานตะกร้า จากทางมะพร้าว 2