สอนทำ สายที่คาดผม จากสายกระเป๋า สะพาย

อุปกรณ์ สายจากกระเป๋าสะพาย ที่ไม่ใช้แล้ว , กรรไกร, เข็ม, ด้าย วิธีทำ
  1. ตัดสายจากกระเป๋าถือ คล้ายๆโซ่
  2. จากนั้นร้อยด้ายกับเข็ม
  3. ทำสายกระเป๋าถือ ม้วนเป็น 2 ชั้น จากนั้น เย็บให้ติดกัน
  4. จากนั้นนำไปประดับผมด้านบน
คลิปวีดีโอ