สอนจัดดอกไม้ ประดับเชิงเทียน วันแต่งงาน

อุปกรณ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ หลายแบบ, แจกกันแก้ว ทรงกลม, เชิงเทียน วิธีทำ
  1. นำดอกไม้ที่เตรียมไว้มาประดับใส่แจกัน โดยเลือกดอกใหญ่ใส่ก่อน จากนั้นแซมด้วยดอกไม้เล็กลงมาตามลำดับ
  2. ตกแต่งให้สวยงาม
  3. จากนั้นนำไปวางประดับ ระหว่างเชิงเทียนทั้งสอง
คลิปสอนจัดดอกไม้