สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ

อุปกรณ์ กระดาษสำหรับพับกล่อง 2 สี วิธีทำ
  1. พับกระดาษ ตามที่สอนในคลิปวีดีโอ
  2. จากนั้นทำแบบข้อ 1 เพิ่มอีก 4 ชิ้น นำมาประกอบเข้าด้วยกัน (ส่วนล่าง)
  3. จากนั้น พับกระดาษ ทำฝากล่องอีกครั้ง
  4. เมื่อพับเสร็จแล้ว ส่วนล่าง กับส่วนบน จะปิดได้พอดี
คลิปสอนพับกล่อง (คลิปนี้สอนเร็ว ค่อยดูนะ)