สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ

อุปกรณ์ กระดาษ, กรรไกร, ที่ตัดกระดาษรูปดอกไม้, หมุด, กาว วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษเป็นรูปดอกไม้
  2. จากนั้นพับกลีบดอกเป็นแนว พับสลับไปมา ไจากนั้นนำมาต่อกันจะได้ดอกไม้กระดาษสวยๆ 1 ดอก สำหรับตกแต่งการ์ด, บอร์ด, ...
  3. นำหมุดปักไว้ตรงกลางกลีบดอก
คลิปสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์