สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม

อุปกรณ์ กระดุม สำหรับติดไหมพรม วิธีทำ
  1. ใส่ด้านล่างลงไปก่อน ยึดด้วยตัวยึด บีบให้เข้ากัน
  2. จากนั้นใส่กระดุ่มด้านบน วัดให้พอดีกับด้านล่าง
  3. จากนั้นใช้ด้ายเย็บ กระดุมติดตกแต่งให้สวยงาม
คลิปสอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม