ดอกไม้กระดาษ ตกแต่งบ้าน น่ารักๆ

อุปกรณ์ วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษ ให้เป็นรูปดอกไม้ 4 แฉก จำนวนมากพอที่ต้องการใช้
  2. ซ้อนกลีบดอกที่ได้ ทับกัน 3 สี ใช้หมุดยึดเข้าด้วยกัน
  3. นำไปประดับ ของใช้ในบ้านที่ต้องการตกแต่ง
คลิปสอน ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับ ตกแต่งของใช้