สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ

รูป 1 สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ
สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ

อุปกรณ์

 • กระดาษสีสวย
 • กรรไกร
 • กาว
 • เชือก
 • ที่เจาะรู
 • กล่องของขวัญ

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมเล็กๆ 2 นิ้ว 2 แผ่น วงกลมขนาด 3 นิ้ว 1 แผ่น
 2. เจาะรูด้านบน
 3. ร้อยเชือกกระดาษวงกลมขนาด 3 นิ้ว จากนั้นนำกระดาษ 2 นิ้วพับตรงกลาง ซ้อนกัน 2 แผ่น
 4. ติดกาวกระดาษด้านล่าง จากนั้นนำไปติดกับกระดาษ 3 นิ้ว ที่เตรียมไว้
 5. ร้อยเชือกให้สวยงาม
นำไปตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆค่ะ
 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญรูป 3 สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญรูป 4 สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญรูป 5 สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน