สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)

รูป 1 สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)

อุปกรณ์

  • กระดาษย่น
  • กาว
  • เกสร
  • ไม้เสียบลูกชิ้น
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ติดเกสรดอกไม้ที่ปลาย ประมาณ 4–5 เกสร
  2. จากนั้นตัดกระดาษสีส้ม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับหุ้มเกสรดอกไม้ตรงกลาง ดัดปลายด้านบนให้โค้งงอเล็กน้อย
  3. นำไปหุ้มรอบเกสร (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  4. ตัดกลีบดอกสีขาว หลายๆกลีบ ดัดโค้งให้เรียร้อย นำไปติดกับดอกที่ืำเสร็จจากข้อ 3
  5. พันก้านดอกให้สวยงาม ติดกลีบดอก ติดก้านสวยๆ
ทำหลายๆดอก นำมารวมกันเป็นช่อดอกไม้สวยๆค่ะ
 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)รูป 3 สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)รูป 4 สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)รูป 5 สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)รูป 6 สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)รูป 7 สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน