ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน

รูป 1 ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน
ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน

อุปกรณ์

  • ดินน้ำมัน
  • ลวดสีสวย
  • คีมตัดลวด
  • มีดเล็ก
  • เตาอบ

วิธีทำ

  1. ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปเต่าทอง (สังเกตวิธีปั้นจากรูปด้านล่าง)
  2. ดัดเส้นลวดสีสวย เสียบเป็นหนวดเต่าทองด้านหน้า
  3. ดึงลวดออก นำเต่าทองไปอบ 250 ํ C เวลา 1 ชม.
  4. นำลวดไปเสียบที่เดิม
จากนั้น นำไปตกแต่งบ้าน เสียบรูป ประดับรูปในคามทรงจำ
 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้านรูป 3 ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้านรูป 4 ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้านรูป 5 ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้านรูป 6 ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้านรูป 7 ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน