แก้วกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากกระดาษลอกลาย

รูป 1 แก้วกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากกระดาษลอกลาย
แก้วกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากกระดาษลอกลาย

อุปกรณ์

  • กระดาษลายสวย ลอกติดโดยใช้น้ำ
  • แก้วกาแฟ
  • กาวหรือสีใสสำหรับเคลือบ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. นำกระดาษลอกลาย ติดที่แก้วกาแฟ
  2. ทาด้วยน้ำ จากนั้นแกะออก
  3. ทากาวหรือทาสีใสเคลือบให้สวยงาม
นำไปเป็นของขวัญสวยๆค่ะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แก้วกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากกระดาษลอกลายรูป 3 แก้วกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากกระดาษลอกลายรูป 4 แก้วกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากกระดาษลอกลายรูป 5 แก้วกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากกระดาษลอกลายรูป 6 แก้วกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากกระดาษลอกลาย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน