ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส

รูป 1 ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส
ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส

อุปกรณ์

  • ผ้าสักกะหลาด
  • กรรไกร
  • กาวร้อน

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสักกะหลาด ขนาด 1 x 6 นิ้ว
  2. ตัดเป็นเส้นๆ หลายๆเส้นรวมกัน
  3. จากนั้นนำผ้าแต่ละเส้น มาคล้องรวมกัน คล้องรวมกันหลายๆเส้น
นำไปประดับต้นคริสต์มาสสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาสรูป 3 ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาสรูป 4 ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาสรูป 5 ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาสรูป 6 ผ้าสักกะหลาดสีสวย ร้อยเรียงกัน ประดับต้นคริสต์มาส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน