โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสด

รูป 1 โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสด
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสด

อุปกรณ์

  • พลาสติกสีใส
  • เศษกระดาษสีสด
  • กาว
  • ตัวปั้มกระดาษ
  • กล่องของขวัญ

วิธีทำ

  1. ตัดเศษกระดาษสีสดใส หลายๆชิ้น ใช้กระดาษสีต่างกัน
  2. ตัดพลาสติดสีใส เป็นรูปโบว์ ขนาดตามชอบ ประดับกล่องของขวัญ
  3. นำเศษกระดาษจากข้อ 1 ติดลงบนพลาสติกสีใส ที่ตัดจากข้อ 2
  4. นำมาติดรวมกัน เป็นรูปโบว์สวยๆ
ติดประดับกล่องของขวัญที่เตรียมไว้  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสดรูป 3 โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสดรูป 4 โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสดรูป 5 โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสดรูป 6 โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน