สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ

รูป 1 สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ

อุปกรณ์

  • กระป๋องชา
  • อุปกรณ์นาฬิกา
  • ที่เจาะรู

วิธีทำ

  1. วัดเจาะรู ใส่อุปกรณ์นาฬิกา ที่เตรียมไว้ ใส่เข้าไปด้านในกล่อง
  2. ติดเข็มนาฬิกาให้เรียบร้อย
นำไปประดับ วางบนโต๊ะสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆรูป 3 สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆรูป 4 สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆรูป 5 สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆรูป 6 สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆรูป 7 สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน