ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติก

รูป 1 ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติก
ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติก

อุปกรณ์

  • ช้อนพลาสติก
  • ลูกบอลโฟม
  • ที่ตัดพลาสติก
  • กาว
  • กิ่งไม้เล็กๆ

วิธีทำ

  1. นำช้อนพลาสติก ตัดให้เหลือแต่ส่วนช้อนด้านบน เหลือปลายไว้เล็กน้อย สำหรับเสียบลูกบอลโฟม
  2. นำช้อนที่ได้จากข้อ 1 มาเสียบที่ลูกบอลโฟม (สังเกตการเสียบจากรูปด้านล่าง)
  3. ทำจนรอบลูกบอล จากนั้น เสียบกิ่งไม้ด้านบนให้เรียบร้อย
นำไปประดับบ้านสวยๆค่ะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติกรูป 3 ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติกรูป 4 ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติกรูป 5 ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน