กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ

รูป 1 กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ
กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ

อุปกรณ์

  • กิ๊บติดผมสีดำ
  • กระดาษ
  • สีทาเล็บ
  • ตัวอักษร สีสวย

วิธีทำ

  1. ติดกิ๊บกับกระดาษสี จากนั้น นำสีทาเล็บ ทากิ๊บดำให้ทั้ว
  2. รอสีแห้ง
  3. นำตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำสั้นๆ ประดับ สอดระหว่างกิ๊บดำ ที่ทาสีแล้ว
นำไปประดับทรงผมสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆรูป 3 กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆรูป 4 กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆรูป 5 กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆรูป 6 กิ๊บติดผม ตกแต่งสีสด กับตัวอักษรสั้นๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน