ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ

รูป 1 ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ

อุปกรณ์

  • ที่ทับกระดาษ แบบไม้
  • กาวร้อน
  • คีม
  • หลอดไฟเก่าๆ
  • เส้นลวดสีแดง ดัดเป็นรูปหัวใจ

วิธีทำ

  1. นำเส้นลวดสีแดง ที่ดัดเป็นรูปหัวใจ ติดไว้ที่ฐานที่ทับกระดาษ ตรงกลาง
  2. นำหลอดไฟเก่าๆ ตัดจุกด้านล่าง นำวงจรออก
  3. นำหลอดไฟ ที่ทำเสร็จจากข้อ 2 มาคอบลงไปในรูปหัวใจที่ติดไว้จากข้อ 1
  4. ติดกาวให้แน่น
นำไปทับกระดาษสวยๆค่ะ หรือทำเป็นของขวัญวาเลนไทน์ได้ด้วยนะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟรูป 3 ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟรูป 4 ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟรูป 5 ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟรูป 6 ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟรูป 7 ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน