ไอเดียตกแต่ง กล่องใส่ที่เก็บดินสอสี

รูป 1 ไอเดียตกแต่ง กล่องใส่ที่เก็บดินสอสี
ไอเดียตกแต่ง กล่องใส่ที่เก็บดินสอสี

อุปกรณ์

  • กระป๋องพลาสติก
  • กาว
  • กระดาษสีสวย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. เลือกกระป๋องพลาสติก ทรงสวยๆ ใส่สี หรือ ดินสอได้
  2. ตัดกระดาษสีสวย หุ้มด้านนอก
  3. ติดกาวให้เรียบร้อย
  4. ทากาวทับด้านนอกอีกชั้น
นำไปใส่ดินสอสี ตามต้องการ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียตกแต่ง กล่องใส่ที่เก็บดินสอสีรูป 3 ไอเดียตกแต่ง กล่องใส่ที่เก็บดินสอสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน