ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส

รูป 1 ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส

อุปกรณ์

  • วงกลมเหล็ก จากฝาขวด
  • กระดุม
  • กรรไกร
  • กาวร้อน
  • เชือก
  • ใบต้นสนปลอม

วิธีทำ

  1. นำวงกลมเหล็ก แขวนด้วยเชือกที่เตรียมไว้
  2. จากนั้น ติดกาวร้อน นำใบสนปลอม มาพันล้อมรอบ
  3. ตกแต่งด้านนอกใบสน ด้วยกระดุมหลากสี ติดกาว
นำไปประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาสรูป 3 ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาสรูป 4 ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาสรูป 5 ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาสรูป 6 ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาสรูป 7 ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน