พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ

รูป 1 พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ
สอนพับกระดาษรูปหัวใจ

อุปกรณ์

  • กระดาษ ขนาดประมาณ 8 x 9
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ คลี่ออก พับด้านล่างขึ้นอีกครั้ง (สังเกตง่ายๆ จากรูปด้านล่าง)
  2. พับตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนเสร็จ จะได้หัวใจกระดาษ สีแดงสดใส
ทำหลายๆดวง ไปแจกได้นะคะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆรูป 3 พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆรูป 4 พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆรูป 5 พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆรูป 6 พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน