วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก

รูป 1 วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก
วาดลายนาฬิกาสวยๆ ล้อมรอบนาฬิกาปลุก

อุปกรณ์

  • นาฬิกาปลุก สีขาว
  • สีเมจิก
  • กระดาษ

วิธีทำ

  1. วาดลายที่ชอบ ลงบนกระดาษ
  2. วาดลายสวยๆ ด้วยสีเมจิก ลงบนนาฬิกา ตามลายที่ออกแบบไว้
  3. รอสีแห้ง
นำไปประดับบ้านสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุกรูป 3 วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุกรูป 4 วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุกรูป 5 วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุกรูป 6 วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุกรูป 7 วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน