กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี

รูป 1 กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี

อุปกรณ์

  • เม็ดพลาสติกหลากสี
  • กระเป๋าถือสีเรียบ
  • เข็มกับด้าย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ร้อยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ เป็นเส้นยาวๆ จากนั้น นำมาเย็บติดกับกระเป๋า
  2. ร้อยแบบไขว้ไป ไขว้มา จนรอบกระเป๋าถือ
นำไปใช้สวยๆค่ะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสีรูป 3 กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสีรูป 4 กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสีรูป 5 กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสีรูป 6 กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสีรูป 7 กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน