พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก

รูป 1 พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก
พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก

อุปกรณ์

  • หญ้าปลอม
  • เชือกป่าน
  • กรรไกร
  • เข็มกับด้าย

วิธีทำ

  1. เลือกแผ่นหญ้าปลอม
  2. ตกแต่งขอบด้านข้างหญ้าปลอมด้วยเชือกป่านที่เตรียมไว้ เย็บติดทำเป็นพู่สวยๆด้านข้าง
  3. นำไปวางหน้าบ้าน
ตกแต่งบ้านสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือกรูป 3 พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือกรูป 4 พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือกรูป 5 พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน