ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย

รูป 1 ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ พร้อมกันหลายๆฟอง

อุปกรณ์

  • ขวดน้ำพลาสติก
  • ตาข่ายพลาสติก ขนาดหุ้มก้นขวดพลาสติกได้
  • สก็อตเทป
  • กรรไกร
  • ชามพลาสติก
  • สบู่พร้อมน้ำผสม

วิธีทำ

  1. ตัดก้นขวดพลาสติกออก หรือง่ายๆ ตัดครึ่งขวด
  2. หุ้มก้นขวดพลาสติก ด้วยตาข่ายพลาสติก ติดด้วยสก็อตเทปให้แน่น
  3. ผสมน้ำสบู่ ใส่ชาม
  4. จุ่มก้นขวด ที่มีตาข่าย ลงในน้ำสบู่
เป่าจะได้ ฟองสบู่หลายๆฟอง  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่ายรูป 3 ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่ายรูป 4 ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่ายรูป 5 ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่ายรูป 6 ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่ายรูป 7 ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน