สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก

รูป 1 สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก
สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก

อุปกรณ์

  • จุกก๊อก
  • คัตเตอร์
  • กาวร้อน

วิธีทำ

  1. ตัดจุกก๊อก เป็นชิ้นๆ (ตัดตามแนวยาว รูปวงกลม)
  2. นำมาเชื่อมติดกันด้วยกาวร้อน
  3. ทำขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ตามต้องการ
นำไปวางแก้วไวน์ หรือประดับโต๊ะอาหารสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อกรูป 3 สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน