กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด

รูป 1 กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด
กำไลข้อมือสวยๆ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสวย

อุปกรณ์

  • กำไลข้อมือ
  • ตัวอักษรสวยๆ แบบร้อยเข้ากำไลข้อมือได้
  • เชือกสีสดใส
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ใส่ตัวอักษร ร้อยกับกำไลข้อมือ เรียงคำตามชอบ
  2. นำเชือกสีสดใส มาพัน ล้อมรอบกำไลข้อมือ
  3. ทำทั้งสองด้าน
นำไปใส่เล่นสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสดรูป 3 กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสดรูป 4 กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสดรูป 5 กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสดรูป 6 กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสดรูป 7 กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน