พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก

รูป 1 พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก
พับกล่องใส่ของ จากกระดาษ

อุปกรณ์

  • ตัดกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 x 5 นิ้ว 3 แผ่น

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ ตามแนวเส้นทแยงมุม
  2. พับปลายทั้งสอง ลงด้านล่าง
  3. คลี่ออก จากนั้น พับปลายแหลมด้านล่างขึ้นด้านบน
  4. พับตามข้อ 1–3 โดยใช้กระดาษที่เหลือทั้ง 2 แผ่น
  5. นำมาเชื่อมติดกัน โดยสอดด้านข้างกระดาษ และปลายกระดาษด้านล่างเข้าหากัน
  6. นำไปใส่ของกระจุกกระจิก
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝาก นะคะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิกรูป 3 พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิกรูป 4 พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิกรูป 5 พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน