หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน

รูป 1 หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน
หมวกไปทะเล วาดลายแตงโม

อุปกรณ์

  1. หมวกปีกกว้าง
  2. สีน้ำ
  3. พู่กัน

วิธีทำ

  1. ระบายสีที่หมวกด้วย สีเขียว สีแดง (ตามกลีบแตงโม)
  2. ระบายสีดำ เป็นเม็ดแตงโม
  3. รอสีแห้ง
นำไปใส่เล่นสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากินรูป 3 หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากินรูป 4 หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากินรูป 5 หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากินรูป 6 หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากินรูป 7 หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน