เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม

รูป 1 เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม
สอนเย็บกระเป๋าหนัง รูปสามเหลี่ยม ติดกระดุม

อุปกรณ์

 • แผ่นหนัง
 • กระดาษ
 • ดินสอ
 • กรรไกร
 • กาวสำหรับติดหนัง
 • กระดุม
 • ที่หนีบกระดาษ

วิธีทำ

 1. วาดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ติดกัน 4 อัน ลงบนกระดาษ (สังเกตจากรูป)
 2. ตัดตามรอย
 3. นำไปวางบนแผ่นหนัง
 4. ตัดหนังตามรอย กระดาษ
 5. พับเป็นรูปสามเหลี่ยม
 6. จากนั้นติดกาวขอบด้านข้าง ยึดให้แน่นก่อนกาวแห้ง ด้วยที่หนีบกระดาษ
 7. เจาะรูตรงปลายด้านบนและด้านล่าง (สำหรับติดกระดุม)
นำไปใช้สวยๆค่ะ ทำหลายๆใบ แจกได้ด้วยนะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยมรูป 3 เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยมรูป 4 เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยมรูป 5 เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยมรูป 6 เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยมรูป 7 เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน