การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก

รูป 1 การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือกสีสด

อุปกรณ์

  • กระดาษการ์ด
  • ที่เจาะรู
  • เชือกพร้อมเข็มร้อย

วิธีทำ

  1. วาดรูปกระดาษการ์ดเป็นรูปหัวใจ
  2. เจาะรูด้านนอก เว้นระยะห่างประมาณ 1 นิ้ว
  3. เจาะรูตรงกลาง
  4. ร้อยเชือกจากด้านข้างเข้าตรงกลาง ถักไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
นำไปใส่ซองสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือกรูป 3 การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือกรูป 4 การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือกรูป 5 การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือกรูป 6 การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือกรูป 7 การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน