สอนทำดอกไม้ ตกแต่งโต๊ะทำงาน น่ารักๆ

รูป 1 สอนทำดอกไม้ ตกแต่งโต๊ะทำงาน น่ารักๆ
ประดิษฐ์ดอกไม้ ประดับ จากกระดาษ

อุปกรณ์

 • กระดาษสีสวย
 • แผ่นไม้ ลายดอกไม้
 • ก้านดอกไม้
 • พู่กัน
 • เชือก
 • กรรไกร
 • แกนหลอดด้าย

วิธีทำ

 1. ติดกระดาษ ติดบนดอกไม้ ที่เตรียมไว้ ตกแต่งให้สวยงาม
 2. ทาสีก้านดอกไม้
 3. ตกแต่งแกนหลอดด้าย
 4. ทากาวติดแกนหลอดด้าย ตกแต่งให้สวยงาม
 5. ติดดอกไม้ ติดเกสร กับก้านดอก ที่ทาสีเสร็จแล้ว
 6. ติดกาวให้แน่น
นำไปประดับตกแต่งบ้านสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำดอกไม้ ตกแต่งโต๊ะทำงาน น่ารักๆรูป 3 สอนทำดอกไม้ ตกแต่งโต๊ะทำงาน น่ารักๆรูป 4 สอนทำดอกไม้ ตกแต่งโต๊ะทำงาน น่ารักๆรูป 5 สอนทำดอกไม้ ตกแต่งโต๊ะทำงาน น่ารักๆรูป 6 สอนทำดอกไม้ ตกแต่งโต๊ะทำงาน น่ารักๆรูป 7 สอนทำดอกไม้ ตกแต่งโต๊ะทำงาน น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน