ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก

รูป 1 ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก
กำไลข้อมือ ตกแต่งระบายสีสวย

อุปกรณ์

  • กำไลข้อมือ
  • ผ้าสีสวย
  • กรรไกร
  • กาว
  • พู่กัน
  • สีเมจิก

วิธีทำ

  1. ระบายสีสวยๆ บนกำไลข้อมือ
  2. รอสีแห้ง หาผ้ามาติดทำลายสวยๆ บนกำไลข้อมือ
  3. ติดกาว ทำลายผ้าสวยๆ
  4. รอผ้าแห้ง
นำไปใส่สวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารักรูป 3 ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารักรูป 4 ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารักรูป 5 ไอเดียตกแต่งกำไลข้อมือสวยๆ ลายน่ารัก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน