ไอเดียตกแต่งที่คาดผม ปอมๆ หลายๆอัน

รูป 1 ไอเดียตกแต่งที่คาดผม ปอมๆ หลายๆอัน
ที่คาดผม ตกแต่งปอมๆสีสดใส

อุปกรณ์

  • ปอมๆ หรือ ไหมพรมทำปอมๆ
  • ที่คาดผม
  • เชือก
  • กาว

วิธีทำ

  1. เลือกปอมๆสีสด ร้อยเชือกรัดรวมกัน ถ้าทำปอมๆเอง นำกระดาษมาพันทำเป็นปอมๆลูกกลมๆ
  2. นำไปติด ที่คาดผม รัด ติดกาวให้แน่น
ทำเสร็จ นำไปคาดผม สีสดใส  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียตกแต่งที่คาดผม ปอมๆ หลายๆอันรูป 3 ไอเดียตกแต่งที่คาดผม ปอมๆ หลายๆอันรูป 4 ไอเดียตกแต่งที่คาดผม ปอมๆ หลายๆอันรูป 5 ไอเดียตกแต่งที่คาดผม ปอมๆ หลายๆอันรูป 6 ไอเดียตกแต่งที่คาดผม ปอมๆ หลายๆอัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน