ถาดใส่เครื่องประดับ ตกแต่งลายสวยๆ ด้วยกระดาษว่าว

รูป 1 ถาดใส่เครื่องประดับ ตกแต่งลายสวยๆ ด้วยกระดาษว่าว
จานใส่เครื่องประดับ ตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษว่าว
  • กรรไกร
  • ที่ปั้มวงกลม
  • ถาดหลายเหลี่ยม
  • กาว

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษว่าวเป็นวงกลมหลายๆสี
  2. ทากาวด้านล่างถาด
  3. ติดกระดาษว่าวลงไปด้านใน รอกาวแห้ง
นำไปใส่เครื่องประดับสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ถาดใส่เครื่องประดับ ตกแต่งลายสวยๆ ด้วยกระดาษว่าวรูป 3 ถาดใส่เครื่องประดับ ตกแต่งลายสวยๆ ด้วยกระดาษว่าวรูป 4 ถาดใส่เครื่องประดับ ตกแต่งลายสวยๆ ด้วยกระดาษว่าว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน