หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ

รูป 1 หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ
หัวใจผ้า เล็กๆ ทำเอง ใส่เมล็ดข้าวสาร

อุปกรณ์

 • ผ้าสักกะหลาด
 • กรรไกร
 • แบบกระดาษรูปหัวใจ รูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 • เข็มกับด้าย
 • กรวย
 • เมล็ดข้าวสาร

วิธีทำ

 1. ตัดแบบกระดาษรูปหัวใจ 2 ดวง จากนั้นตัดกระดาษตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 2. นำกระดาษที่ได้ เย็บติดกับผ้าสักกะหลาด ตัดตามรอย
 3. เย็บตัวอักษรติดกับผ้ารูปหัวใจ 2 ดวง
 4. ตัดหัวใจอีก 2 ดวง สำหรับเย็บปิดด้านหลัง
 5. เย็บขอบให้เรียบร้อย พร้อมใส่เมล็ดข้าวสาร
นำไปใช้ หรือนำไปมอบเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษรูป 3 หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษรูป 4 หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษรูป 5 หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษรูป 6 หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษรูป 7 หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน