การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู

รูป 1 การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู
การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แบบกระดาษรูปหัวใจ ตัดตามรอย
  2. นำมาประกอบติดเข้าด้วยกัน ด้วยกาว
  3. รอกาวแห้ง
นำไปประดับสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนูรูป 3 การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนูรูป 4 การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน