สอนทำหัวใจ จากไม้ไอติม

รูป 1 สอนทำหัวใจ จากไม้ไอติม
หัวใจสวยๆ ทำจากไม้ไอติม

อุปกรณ์

  • ไม้ไอติม
  • เชือก
  • พู่กัน
  • สีน้ำ
  • กระดาษแบบรูปหัวใจ (ออกแบบเองได้ ปริ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์)
  • ของประดับตกแต่ง

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษรูปหัวใจ
  2. นำไม้ไอติมวางตรงกรอบรูปหัวใจ วางสองชั้น พันไม้ไอติมติดกันด้วยเชือก หรือใช้กาวทำให้ไม้ไอติม ติดกัน
  3. ตกแต่งขอบไม้ไอติมให้สวยงาม (สังเกตตัวอย่าง จากรูปด้านล่าง)
นำไปประดับ หรือมอบให้คนสำคัญ ในวันสำคัญ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำหัวใจ จากไม้ไอติมรูป 3 สอนทำหัวใจ จากไม้ไอติมรูป 4 สอนทำหัวใจ จากไม้ไอติมรูป 5 สอนทำหัวใจ จากไม้ไอติมรูป 6 สอนทำหัวใจ จากไม้ไอติมรูป 7 สอนทำหัวใจ จากไม้ไอติม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน