ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย

รูป 1 ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย
สอนทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษและผ้า

อุปกรณ์

 • กระดาษแข็ง
 • ผ้าสีสวย
 • กาว
 • กรรไกร
 • ที่เจาะรู
 • เชือก
 • ลูกปัดไม้

วิธีทำ

 1. ติดผ้าสีสวย ลงบนกระดาษแข็ง รีดให้เรียบ
 2. ตัดเป็นแผ่น ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว
 3. เจาะรูด้านบนกระดาษ
 4. ใส่เชือกร้อยในรู ใส่ลูกปัดไม้ ผูกกับที่คั่นหนังสือที่ทำเสร็จแล้วให้แน่น
นำไปคั่นหนังสือสวยๆ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวยรูป 3 ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวยรูป 4 ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวยรูป 5 ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวยรูป 6 ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวยรูป 7 ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน