พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้

รูป 1 พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้

พับกระดาษรูปดาวตกแต่งบ้านสวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • วงเวียน
  • ดินสอ
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. วาดรูปวงกลมใหญ่ เล็ก ตามต้องการ ด้วยวงเวียน (ถ้าไม่มี ใช้อย่างอื่นแทนได้นะ)
  2. จากนั้น วาดรูปดาว ด้านในกระดาษ
  3. ตัดขอบออก (สังเกต ตามรูปด้านล่าง)
  4. พับตามรอยแฉก

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้รูป 3 พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้รูป 4 พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้รูป 5 พับกระดาษรูปดาว สวยๆ ประดับบ้านงานปาร์ตี้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน