สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ

รูป 1 สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ

ไอเดียทำของประดับต้นคริสต์มาสสวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีขาว
  • ลูกบอลกลมๆประดับต้นคริสต์มาส
  • พู่กัน
  • สีน้ำ
  • กรรไกร
  • ปอมๆลูกเล็กๆ

วิธีทำ

  1. ระบายสีสวยๆ ลงบนกระดาษ (สังเกตการระบาย จากรูปด้านล่าง)
  2. ตัดกระดาษรูปวงกลม พอดีกับลูกบอล เขียนข้อความสั้นๆ ลงบนกระดาษ
  3. นำไปใส่ในลูกบอล ประดับปอมๆเม็ดเล็กๆ สวยๆ ตามลงไป

นำไปประดับต้นคริสต์มาส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆรูป 3 สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆรูป 4 สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆรูป 5 สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆรูป 6 สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆรูป 7 สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน