ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่

รูป 1 ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่

ปฏิทินสวยๆ แจกวันปีใหม่

อุปกรณ์

  • แผ่นไม้
  • สก็อตเทป
  • หมึกปั้ม
  • ตราปั้มปฏิทิน
  • สติกเกอร์

วิธีทำ

  1. ติดสก็อตเทปทำเป็นตาราง สำหรับติดปฏิทิน ตามช่อง 12 ช่อง
  2. ปั้มวันเดือนปี ตามช่องที่เตรียมไว้
  3. ติดตัวอักษร ประดับให้สวยงาม

นำไปแขวนติดผนังบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่รูป 3 ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่รูป 4 ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่รูป 5 ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่รูป 6 ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่รูป 7 ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน