ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษ

รูป 1 ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษ

กล่องของขวัญ ตกแต่งประดับถุงมือกระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • เชือก
  • ที่เจาะรู
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษสีสวย ลายถุงมือ
  2. เจาะรูด้านบน ร้อยด้วยเชือกสีสดใส
  3. นำไปห่อของขวัญ ประดับสวยๆ (สังเกตตามรูป)

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปใช้นะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษรูป 3 ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน