กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์

รูป 1 กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์

ของตกแต่งบ้านสวยๆ ทำจากจุกไวน์เก่าๆ

อุปกรณ์

  • จุกไวน์
  • ต้นไม้เล็กๆ
  • ไม้จิ้มฟัน
  • คัตเตอร์

วิธีทำ

  1. ตัดครึ่งจุกไวน์ ด้วยมีดคัตเตอร์
  2. จากนั้น เลือกต้นไม้เล็กๆ แบบแข็งๆ เตรียมไว้
  3. เจาะรูตรงกลางด้วยไม้จิ้มฟัน
  4. จากนั้นเสียบต้นไม้เล็กๆลงไป

ทำหลายๆอัน นำไปประดับตามที่ต่างๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์รูป 3 กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์รูป 4 กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์รูป 5 กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์รูป 6 กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์รูป 7 กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน