ตกแต่งแว่นตา รองเท้าคู่สวย วันฮาโลวีน

รูป 1 ตกแต่งแว่นตา รองเท้าคู่สวย วันฮาโลวีน

ไอเดียตกแต่งแว่นตากันแดด สวยๆ และรองเท้า

อุปกรณ์

  • แว่นตากันแดด
  • รองเท้า
  • กระดาษ
  • กรรไกร
  • กาว
  • ลวด

วิธีทำ (แว่นตากันแดด)

  1. ตัดกระดาษลายลูกกวาดสวยๆ ประดับแว่นตากันแดด
  2. ติดกาวให้เรียบร้อย

นำไปใส่สวยๆ

วิธีทำ (รองเท้า)

  1. ตัดกระดาษลายดาว นำไปติดกับลวดที่เตรียมไว้
  2. ทำเสร็จ นำไปประดับรองเท้า

สังเกตวิธีติด จากรูปด้านล่าง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งแว่นตา รองเท้าคู่สวย วันฮาโลวีนรูป 3 ตกแต่งแว่นตา รองเท้าคู่สวย วันฮาโลวีนรูป 4 ตกแต่งแว่นตา รองเท้าคู่สวย วันฮาโลวีนรูป 5 ตกแต่งแว่นตา รองเท้าคู่สวย วันฮาโลวีนรูป 6 ตกแต่งแว่นตา รองเท้าคู่สวย วันฮาโลวีนรูป 7 ตกแต่งแว่นตา รองเท้าคู่สวย วันฮาโลวีน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน