กระโปรงสั้นสวยๆ เย็บเองแบบง่ายๆ

รูป 1 กระโปรงสั้นสวยๆ เย็บเองแบบง่ายๆ

กระโปรงสั้น เย็บเองแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

  • ผ้าสีสวย
  • กรรไกร
  • เชือก
  • เข็มกับด้าย

วิธีทำ

  1. วางผ้าตามแบบด้านล่าง (ซ้อนทับกัน 2 ผืน)
  2. เย็บขอบทั้งสองด้าน
  3. ใส่ยางยืด เย็บขอบกระโปรงด้านบน
  4. เย็บขอบปลายกระโปรงด้านล่าง กันลุ่ย

นำไปใส่เล่นสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระโปรงสั้นสวยๆ เย็บเองแบบง่ายๆรูป 3 กระโปรงสั้นสวยๆ เย็บเองแบบง่ายๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน