กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน

รูป 1 กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน

ไอเดียเย็บกระเป๋า รูปผลไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์น ตัดตามรอย
  2. เจาะรูด้านข้าง ทั้งสองแผ่น
  3. ร้อยเชือก ตามรูด้านข้าง

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากินรูป 3 กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากินรูป 4 กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากินรูป 5 กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากินรูป 6 กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากินรูป 7 กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน